Oshikondo Shiiyemo, Oonzo Dhopantu Nomaungaungo Gomalongekidho

Vistorina Kambonde

Omukuluntu goshikondo shiiyemo, oonzo dhopantu nomaungaungo gomalongekidho

Malakia Kapembe

Omunambelewa omulandi nomuungaungi gomalongekidho

Selma Namgongo

Omunambelewa gwiiyemo nomafutiloLydia Amunyela

Omwiidheuli gwiiyemo nomafutilo

Gabriel Kaue

Omuleshi goowili

Frieda Uuta

Omuleshi goowili

Hilya Kuumbili

Omuyakuli gopomathikilo gombelewa

Lazarus Uusiku

Omuhingi

Menete Elago

OmoopalekiIinakugwanithwa:
  • Ewiliko lyiiyemo noonzo dhopantu
  • Okuungaunga nomayalulo niifutwa


Omakwatathano:

Vistorina Kambonde
Omukuluntu Goshikondo
Onomola Yongodhi: +264 65 245 700
O-email: vkambonde@oniipatc.org.na