Ombelewa Yomukuluntupitithi

Omukuluntupitithi

Amushanga gomukuluntupitithi


Iinakugwanithwa yomukuluntuwiliki:
  • Okukaleka po oonzo dhomutungilo gondoolopa
  • Oku eta po omadhilaadhilo noku ga tula miilonga
  • Okulela
  • Okukwatela komeho iilonga
Omakwatathano:

Anna Iipinge
Amushanga gomukuluntupitithi
Onomola Yongodhi: +264 65 245 700
O-email: aiipinge@oniipatc.org.na

Elia Shingenge

Omunambelewa gomayambule po gondoolopa

Lucia Hafeni

Omukaleli po gomisiuma

Iinakugwanithwa:
  • Okugandja omayambidhidho nomayakulo
  • Okukwatakanitha ombelewa noshigwana
  • Okuhwahwameka ekoko lyomapungulilo
  • Okuyambula po omahala gomatalelo po
Omakwatathano:

Elia Shingenge
Omunambelewa gomayambule po gondoolopa
Onomola Yongodhi: 065 245700
O-email: eshingenge@oniipatc.org.na